Pravidla:

Liga mladších žáků 2001-2002 a Liga starších žáků 1999-2000

skupina N                                       

Soutěž řídí:         KVV ČSLH Vysočina 

 

Účastníci:                    1.  HC Ledeč n. Sázavou            5.  HC Rebel Havlíčkův Brod

                                   2.  SK HS Třebíč                     6.  HC Chotěboř

3.  HHK Velké Meziříčí    7.  HC Dukla Jihlava                          

4.  SK LH Žďár n. Sázavou     8.  TJ Spartak Pelhřimov

  

 

Startují                 :    LMŽ 2001-2002 - startují hráči ročníku 2001 a 2002,

                                                            - do utkání smí nastoupit maximálně 5 mladších hráčů (čl. 219 SDŘ)
 

                                 LSŽ 1999-2000  - startují hráči ročníku 1999 a 2000,

                                                            - do utkání smí nastoupit  maximálně 5 mladších hráčů (čl. 219 SDŘ)

 

Zahájení soutěže  :    I. část          22.09. 2012
                                               II.část   05.01. 2013
Ukončení soutěže :    I. část          22.12. 2012
                                               II.část   09.03. 2013
 

Hrací systém        :    Při dvoubodovém systému (čl. 402 SDŘ) je soutěž rozdělena na dvě části.
                                 I. část : - dvoukolové rozlosování každý s každým – 14 kol

                                 II. část  - na základě součtové tabulky MŽ+SŽ družstva umístěná na 1. – 4. místě   postupují se stejně umístěnými družstvy přidělené skupiny do skupiny o osmi, rovněž tak družstva umístěná na 5. – 8. místě do skupiny o osmi či devíti.
                             -   klub, který má v soutěži pouze jedno družstvo, startuje ve II. části ve skupině „5 - 9“
                             -   výsledky z I. části se do II. části 1 - 4 nezapočítávají

                             -   skupiny „1-4“ (N+O) o osmi pokračují dvoukolovým rozlosováním každý s každým

                             -   mužstva „5-8“ skupiny N hrají  dvoukolově pouze s mužstvy skupiny O

                             -  výsledky z I. části se započítávají pouze ze vzájemných zápasů ve skupinách

                             -   skupinu A 1 – 4 řídí PCE, skupinu B 5 – 9 řídí VYS

                             -   vítěz  a nejlépe umístěný tým druhého kraje ve skupině A se stávají přeborníky                                                                                                                                                 příslušného kraje v kategoriích LSŽ 1999-00 a LMŽ 2001-02.                                                                                                               

Hrací dny              :    Hracím dnem je sobota nebo neděle a svátky

Začátky utkání      :    Hraje se formou dvojutkání  (pokud obě družstva mají MŽ i SŽ). První utkání hrají vždy MŽ, následuje ihned utkání SŽ .
                                                           středa (pracovní den)                             sobota (neděle-svátek)

                                                           do 100 km                   11:00 – 17:00 hod                     09:00 – 17:00 hod

                                                           nad 100 km                  11:00 – 16:00 hod                     09:30 – 16:00 hod

Úprava ledu  :       - po 2. třetině 1. utkání        

                            - po 1. třetině 2. utkání                                                             

Postup a sestup   :    Ze soutěže nikdo nikam nepostupuje ani nesestupuje.    

 

Technické normy 

 

1)         Hráči nastupují v utkáních ligy na platné registrační průkazy a seznamy hráčů.

 

2)            Všichni hráči musí absolvovat preventivní lékařskou prohlídku minimálně od praktického lékaře, včetně vyšetření klidového EKG. Vybavení stadionu defibrilátorem se doporučuje.

 

3)         Družstva, která mají zastoupení v ŽL 2001 a ŽL 1999 předkládají rozhodčím před utkáním vedle svých RP i soupisku hráčů „10+1“ daného staršího družstva. Hráči uvedení na soupisce nesmí nastupovat v soutěži MŽ/SŽ. V opačném případě se jedná o neoprávněný start s disciplinárními důsledky.

 

4) Více družstev jednoho klubu v téže soutěži startují jako dva samostatné kluby bez možnosti mezi sebou volné výměny hráčů. Tato družstva předkládají rozhodčím před utkáním společně s RP i seznam hráčů (potvrzený řídícím svazem) opravňující je startovat za dané družstvo (čl. 225 SDŘ).

 

5) Pořádající klub je povinen po utkání zajistit kopii zápisu o utkání pro hostující družstvo, případně delegáta utkání.

 

6) Od 1.6.2012 do 31.1.2013 mohou kluby uvolnit hráče jednotlivých družstev na hostování. Tito hráči mohou po uplynutí 30-ti dnů hostování ukončit. U klubů, jejichž družstva se účastní i LMŽ 2001 a LSŽ 1999 lze takto uvolnit na hostování pouze hráče, kteří jsou nad počet 15+1 daného seznamu hráčů.

 

7) V případě žádosti o další hostování téhož hráče v dané sezoně registrační oddělení žádost  schválí pouze do téhož klubu, ve kterém již v dané sezoně tento hráč hostoval; u klubů, jejichž družstva se účastní i LMŽ 2001 a LSŽ 1999 při zachování minimálního počtu hráčů 15+1 na daném seznamu hráčů.

 

8) Domácí  nastupují v utkáních ve světlých dresech, hosté v tmavých.

 

9) Hráči nemusí mít stejnou barvu přileb a čísla na rukávech, brankář může mít jinou barvu kalhot.

 

10) Hráči musí mít stejnou barvu stulpen, doporučuje se stejná barva kalhot.

 

11) Výsledek hlásí pořádající klub řídícímu orgánu soutěže, tedy na adresu ks-vysocina@cslh.cz  a to nejpozději do 10.00 hodin, prvního pracovního dne po odehrání utkání

 

12 ) Dle směrnice ČSLH č. 50 musí být hlavní trenér držitelem trenérské licence nejméně „B“,
 asistent držitelem nejméně licence C,C+mládež.

 

13)  Kluby jsou povinny dodržovat dodržovat novelizovanou směrnici ČSLH č. 40 – zákaz hry tělem v žákovských kategoriích do 8. tříd (SŽ)

 

14)  Obě utkání jsou řízena dvěma rozhodčími.

 

15) Nedílnou součástí těchto technických norem je rozpis soutěží řídícího KVV a stanovy/řády ČSLH.

Pravidla ke stažení:

MZ-SZ_2012_-_13.doc (477 kB)